Coetus Internationalis Ministrantium

CIM

A CIM – Coetus Internationalis Ministrantium – nemzetközi szövetsége azoknak akik ministráns pasztorációban dolgoznak vagy az iránt érdeklődést mutatnak. Alapításának éve 1960.

A CIM fő célja a ministráns munkában érdekelteknek lehetőséget adni a tapasztalatcserére, a továbbképzésre (követve a szubszidiaritás elvét) és nemzetközi kapcsolatok létesítésére. Ezentúl ötévente Nemzetközi Ministránszarándoklatot szervez Rómába. Ministránsok ezreinek nyílik ezzel lehetősége arra, hogy szolgálatuk örömét ünnepeljék, miközben felejdhetetlen világegyház-tapasztalatban van részük. A ministránsok a zarándoklat befejeztével, feltöltődve és megerősödve, visszatérnek egyházközösségeikbe és „kis misszionáriusokként” odaadóan munkálkodnak a remény, a szeretet és a hit növekedésében.

Coetus Internationalis Ministrantium   ⋅   www.minis-cim.net