Coetus Internationalis Ministrantium

Római

 

A Nemzetközi Ministránsszövetséget 1960-ban alapították a németországi Altenbergben. Főleg liturgikus és pasztorális gondolat állt az alapítás mögött, valamint egy a világ békéje mellett szóló elköteleződés, mely napjainkig sem veszített érvényességéből. A ministránsok oltárszolgálatukkal különleges módon is a béke szolgálatában állnak: Jézus Krisztus örömhírének hallgatói és így Isten békéjének továbbadói ők a mindennapokban. A ministránsok világszerte, minden országhatár és nyelvi akadály ellenére, oltárszolgálatukban értik egymást, ministrálhatnak együtt, kifejezve ezzel is azt, hogy Jézus Krisztus a világon minden szentmisében ugyanaz és ugyanolyan szeretettel hívja és gyűjti a fiatalokat az oltár köré, bárhol a világon.

Az első Nemzetközi Római Ministránszarándoklat 1962-ben volt. Ettől az évtől kezdődően gyűlnek össze Európa ministránsai négy-öt évente Rómában, hogy találkozzanak egymással, hogy megvallják hitüket és tanúságot tegyenek Krisztusról, akit egyre jobban igyekeznek szolgálatukban megismerni és követni. 2010-ben mintegy 70.000 ministráns volt ott Rómában a 10. Nemzetközi Római Ministránszarándkolaton; 2015-ben mintegy 15.000 ministráns érkezett az Örök Városba (a német ministránsok zarándoklatán, 2014-ben 50.000 vettek részt, ezért ők nem voltak ott a legutóbbi zarándoklaton). 2018-ban, a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklatra ismét mintegy 70.000 ministráns fiút és lányt várunk Rómába. Ebből mintegy 1.700 ministráns magyar ajkú lesz, ezzel a magyar nyelvcsoport a német nyelvcsoport után a legnagyobb nyelvcsoportnak számít.

A Nemzetközi Ministránsszövetség tagjai egyetértettek azzal, hogy a 2018-as zarándoklat témája Európa és a világ aktuális politikai helyzetét nem hagyhatja figyelmen kívül. Krisztussal egységben, a ministránsok közösen olyan értéket hordoznak magukban, mely közösséggé formálja őket, bárhonnan is érkezzenek. Erre az alapra, mely nem más, mint Krisztus teremtő és gyógyító szeretete, kell épüljön a jövő, melyet nap mint nap apró lépésekkel, tudatosan vagy kevésbe tudatosan, de építünk. Ennek a felelősségteljes építőmunkának tudatában kell legyen az ifjúsági pásztorációnk is. A békés jövő-építés jelei és eszközei a ministránsok, akik Rómában ünnepelhetik Krisztushoz tartozásukat a Szentatyával és megerősödhetnek szolgálatuk oltáron túl mutató jellegében is, mely az embertársi szeretetben a mindennapokban konkretizálódik.

Szöveg: Dr. Csiszár Klára, CIM alelnök, a nemzetközi szervezőbizottság tagja

Coetus Internationalis Ministrantium   ⋅   www.minis-cim.net