Coetus Internationalis Ministrantium

RZYM 2015

Międzynarodowe Stowarzyszenie Ministrantów CIM – Coetus Internationalis Ministrantium – zaprasza poprzez delegatów diecezjalnych, którzy tworzą stowarzyszenie na międzynarodową pielgrzymkę do Rzymu. Pielgrzymka jest organizowana co pięć lat. Zapraszamy chłopców i młodzież od 13 roku życia z wyż.

”Oto ja, poślij mnie!” Iz 6,8

Przyszłoroczna międzynarodowa pielgrzymka do Rzymu odbędzie się w dniach od 3 do 8 sierpnia 2015.
Głównymi punktami pielgrzymki zaproponowanych przez CIM będzie:

• Mszaśw.którejprzewodniczyćbędziepapieżFranciszek • IświętoCIM4sierpnialub4i5sierpnia

Zaproszenie jest kierowane do wszystkich ministrantów, chłopców i dziewcząt, którzy pragną doświadczyć ducha Kościoła Powszechnego, i świętować wspólnie swoją posługę razem z innymi 10 tys. innymi ministrantami.

ZAPISY

Zapisy rozpoczynają się od 1 listopada do 28 lutego 2015 poprzez Klara Csiszar (Niemcy) vice-prezydent CIM:

Kontakt: csklaraa@yahoo.de

Ważne: ostateczne zapisy w CIM są dokonywane przez przedstawiciela generalnego z danego kraju. Skontaktujcie się z odpowiedzialnymi w waszych diecezjach. Indywidualne zapisy nie są realizowane. Chusty pielgrzymkowe pozwolą uczestnikom uczestniczyć w międzynarodowym spotkaniu

wokół katakumb św. Kalista i mszy św. z udziałem papieża (5 sierpnia). Chusty pielgrzymkowe będą rozprowadzane po zapłaceniu kwoty (w marcu 2015 kiedy będą rozprowadzane również programy uroczystości). Chusty zostaną wysłane na jeden adres do odpowiedzialnego generalnego. Kwota 7 euro od uczestnika (Serbia, Ukraina. Rumunia, Albania, Białoruś, Węgry, Słowacja) pozostałe kraje 9 euro od uczestnika. Ostateczna data zapisów 28 luty 2015.

Coetus Internationalis Ministrantium   ⋅   www.minis-cim.net