Coetus Internationalis Ministrantium

Wydarzenia

Witaj, gość!

CIM jest międzynarodowym stowarzyszeniem powstałym w 1960 roku i jednoczy odpowiedzialnych w diecezji za duszpasterstwo ministrantów. W skład stowarzyszenia wchodzi wiele krajów Europy: Niemcy, Austria, Belgia, Chorwacja, Francja, Węgry, Włochy, Luksemburg, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria. Głównym celem CIM jest ciągła wymiana pomiędzy odpowiedzialnych w diecezjach za formację ministrantów i organizowanie międzynarodowych spotkań. CIM organizuję również międzynarodową pielgrzymkę ministrantów w Rzymie, w celu przeżycia doświadczenie służby na tle innych rówieśników i odkrycie na nowo różnorodności w Kościele powszechnym. Liczni ministranci, chłopcy i dziewczęta, którzy przyjeżdżają do Rzymu, po swoim powrocie do swoich wspólnot, stają się misjonarzami i angażują się życie wspólnoty parafialnej i życia z Bogiem.

Obecnie prezydentem CIM jest J. E. Ks. Bp. Laszlo Nemet SVD (Serbia), vice prezydentem jest dr Klara Csiszar (Niemcy), sekretarzem generalnym jest Victor Benz (Francja), skarbinikiem Tanja Konsbruck (Luksemburg) i jako członkowie Luis Leal (Portugalia) i Alexander Bothe, AFJ (Niemcy).

Coetus Internationalis Ministrantium   ⋅   www.minis-cim.net