Coetus Internationalis Ministrantium

Mottó és Logó

A Nemzetközi Ministránszarándoklat Mottója

A 34. Zsoltár 15b versének béke kezdeményezését választotta a CIM elnöksége a 12. Nemzetközi Római Ministránszarándoklat mottójául:

Keresd a békét és járj a nyomában  – Poursuis la paix, recherche-la – Procura a paz e segue os seus passos – Suche Frieden und jage ihm nach – Seek peace and pursue it – Cerca la pace e perseguila – Inquire pacem et persequere eam… 

Keresni a békét és minden érőnkkel azon lenni, hogy az megvalósuljon és életünket meghatározza. Ennek útja, ahogy a zsoltáros is mondja, hogy elforduljunk a rossztól és a jót kövessük. Ez a mottó fontos üzenetet hordoz napjaink politikai és társadalmi útvesztőit figyelembe véve. A ministránsszolgálat nem fejeződik be a templom kapujában, hanem eljut az élet nehézségekkel teli mindennapjaiba. Annak a békének a megteremtése a feladatunk, mely nem csak a háború hiányát jelenti, hanem amely a Krisztusról való tanúságtétel eredménye ebben a világban. Isten naponta válasz elé állít bennünket, válaszunk pedig a szolgálatunkban mutatkozik meg: a szentmisében és azon túl, a világ szolgálatában. Az 1. Péter levél a zsoltár béke-teremtés konkrét munkájának egy kulcsfontosságú tartozékát árulja el az 1 Pét 3,8-ban: “..legyetek mindnyájan egyetértők, együtt érzők, szeressétek a testvériséget, legyetek irgalmasok, alázatosak!” Idézve a zsoltárost, a Péter levél keresztény profilt ad a béke útjának, az irgalom, a szeretet és az alázat erényének útját, melyet Rómában lehetőségünk lesz begyakorolni a zarándoklat nagy kalandjában.

Lendületben – A Nemzetközi Ministránszarándoklat logója

A nemzetközi pályázati kiírásra számos pályamunka érkezett, többek között Magyarországról és Romániából is. Az elnökség ezekből választotta ki a 2018-as zarándoklat mottóját. A nyertes pályamunka és egyben a zarándoklat logójának alkotója Gabriel Dörner (Weimar, Németország).

Egy kék kör, benne egy szárny. A logó feleleveníti a Teremtés könyvének motívumát: egy galamb, mely elrepül és keresni indul. A galamb a béke szimbóluma, a remény hordozója. Különösképpen is utal a Szentlélekre, a Szentlélek szeretet dinamikájára, mely az egész világot át akarja járni. A logó nem a maga teljességében ábrázolja a galambot, hanem annak csak egy szárnyát mutatja. Úgy tűnik, mintha épp most szállt volna ki a képből. Ezzel azt a lendületet akarja megjeleníteni, amelynek a ministránsok is részesei: oltárszolgálatukban arra kapnak meghívást, hogy Jézus Krisztussal az embertársi szeretet útján állandó lendületben legyenek.

A béke, amelyről a Zsoltár beszél, egy ilyen krisztusi lendület, a szeretet dinamikája. A logó alakja kerek. A Nemzetközi Ministránsszövetség hivatalos CIM-verziója megtartotta a kék színt, mely a világra és a teremtésre emlékeztet, az óceánokra és az életre, a keresztségre és a szenteltvízre, a víz általi megtisztulás erejére. Ezt a nyugodt, kék köralakot megtöri a kézzel rajzolt szárny motívuma, mely aszimmetrikusan, a kör jobb felét határozza meg, ezáltal is dinamikát kölcsönözve az ábrázolásnak. Úgy tűnik, mintha egy madár éppen elrepülne egy erős szárnycsapással, mely által a művész a vadászat célszerű erejét akarja az ábrázolásba lopni. A béke állandó követése, nyomába szegülése próbál ebben az erőben kifejezésre jutni. A szín frissessége, és a tiszta kontraszt azt fejezi ki, hogy van remény a békére, érdemes a nyomába járni és nem szabad őt szem elől téveszteni. Minden ország, amely a zarándoklatra jelentkezett, egyéni színkeverékben fogja ezt a logót a zarándokkendőjén látni (Németország esetében minden egyházmegyének más-más színkeverésű logója lesz), így egyazon országból érkezett ministránsok könnyebben beazonosíthatóak lesznek, és a jól bevált kendő-csere is izgalmas lesz. A logó, annak változatai kizárólag a Nemzetközi Ministránsszövetség által jóváhagyott célokra használható. A logó használata a Szövetség tudta és engedélye nélkül szigorúan tilos. Minden jog fenntartva. Ezzel kapcsolatos kérdéseket intézhetnek angol vagy német nyelven a bothe@afj.de elektrónikus postai címre, vagy a Nemzetközi Ministránsszövetség címére: cim.praesidium@gmail.com.

 

 

Coetus Internationalis Ministrantium   ⋅   www.minis-cim.net