Coetus Internationalis Ministrantium

Jelentkezési lap a Nemzetközi Római Ministránszarándoklatra

PILGRIMAGE REGISTRATION FORM

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

MELDEBOGEN

JELENTKEZÉSI LAP

Deadline: 28th January 2018.
Date limite: 28. janvier 2018.
Anmeldeschluss: 28. Januar 2018.
Jelentkezési határidő: 2018. január 28.

ONLY FOR National Responsible. In cases that you dont´t know who are the national responsible, dont´t hesitate to ask us: cim.praesidium@gmail.com
NUR FÜR den Landesverantwortlichen. Im Falle, dass Sie nicht wissen, wer in Ihrem Land für die Wallfahrt verantwortlich ist, kontaktieren Sei uns: cim.praesidium@gmail.com
CSAK AZ országos felelősöknek. Amennyiben nem tudja, ki felel országában a zarándoklatért, kérem írjon nekünk: cim.praesidium@gmail.com

FOR NATIONAL RESPONSIBLE:
Please fill-out this form in order to register the pilgrimage group from your country. We accept only one registration/country.


NOTE: Befor and during the pilgrimage CIM it is necessary to give us your mobile phone number, at which we may contact you (personal phone) and on wich you can receive short text messages (SMS)
Avant et pendant le pèlerinage CIM, il est necessaire de nous fournir un numéro de téléphone portable, pour vous contacter par SMS ou appel téléphonique.
Vor und während der Wallfahrt benötigt der CIM eine Telefonnummer (Mobiltelefon), unter der Rückfragen (persönliche Anrufe) möglich und aktuelle Mitteilungen (SMS) empfangbar sind.
A zarándoklat előtt és a zarándoklat idején a CIM-nek szüksége van egy elérhetőségre (mobiltelefon szám), hogy esetleges tisztázások (személyes hívás), friss információk (SMS) beérkezhessenek.


NOTE: I do hereby wish to apply in the name of my nation the following number of pilgrims at the International Pilgrimage of the Ministrants at Rome 2018 an I do reyuest the necessary number of pilgrimage package. Note: this ist the total number, this number includes also the accompanying persons, and the pilgrims from those groups of pilgrims who wish to travel alone, but are guided an registered by the Diocese/Your country.
Par la présente je désire inscrire de la part du diocèse/de la nation ce nombre du pèlerins au pèlerinage International des Servants d’autel à Rome 2018 et je sollicite le nombre correspondant de paquet du pèlerinage. C’est le nombre total : jeunes participants et adultes encadrants inscrits dans notre pays.
Ich melde für mein Land diese Zahl von Pilgern für die Internationale Ministrantenwallfahrt 2018 an und benötige die entsprechende Anzahl an Pilgerpaketen. Dies ist die Gesamtzahl, beinhaltet also auch Betreuer/Begleiter und auch Pilger aus jenen Pilgergruppen, die eventuell „autonom“ aus Gemeinden nach Rom fahren, aber unter unserer Nation geführt und gemeldet werden.
Az általam megadott számmal jelzem, hogy a 2018-as Nemzetközi Római Ministránszarándoklaton hány zarándok vesz részt az általam képviselt országból. Ennek a számnak megfelelő zarándokcsomagot igényelek. Ez a szám a résztvevők összesített száma. Kérjük ezért a kísérőket is, valamint az összes országos vagy egyházmegyés jelentkezőt beszámítani, akkor is ha egyesek közülük nem csoportosan, hanem privát utaznak Rómába, de részt szeretnének venni a programon. Amennyiben az országhoz tartozik, szerepeljen az illető a megadott résztvevőszámban.


IMPORTANT for NON-EU countrys: please use following address:
IMPORTANT POUR NON-EU pays: utilisez la adresse suivante:
WICHTIG FÜR NICHT-EU Länder: bitte folgende Adress angeben:
FONTOS A NEM-EU országok számára: használják az alábbi címet:
Centro Pastorale Pellegrini di Lingua Tedesca
Via del Banco di S. Spirito 56
00186 Roma, Italia:

NOTA BENE:
In spring of 2018 the bursar of CIM (Tanja Konsbruck) shall issue, on the basis of your notification, an invoice. Only after the payment of this INVOICE has been carried out, you may obtain the pilgrim package. This including the pilgrim neckerchiefs. Without this neckerchiefs you may not be able to participate at program (festival and the meeting with the pope). By beginning of July the Workshop from Germany shall sent the pilgrim packages.

Au printemps de l’année 2018 le trésorier CIM (Tanja Konsbruck) vous émettra, fondée sur votre commande, une facture. Les paquets avec les foulards vous seront expédiés après réception du paiement de cette facture. Sans ces foulards, vous ne pourrez pas prendre part au festive du CIM et á la audience pontificale. Les foulards vous parviendront au plus tard début juillet ; les paquets seront expédiés par l’Atelier de Allemagne.

Im Frühjahr 2018 wird die Schatzmeisterin des CIM (Tanja Konsbruck) aufgrund eurer Mitteilung eine Rechnung zusenden. Erst wenn DIESE Rechnung von euch bezahlt worden ist, gibt es die Pilger-Pakete mit den Pilgertüchern. Die Tücher werden benötigt, die Kathakomben beim CIM-Festival und zur Papstaudienz betreten zu können. Spätestens Anfang Juli versendet der deutsche Verlag die Packete.

2018 tavaszán a CIM kincstárnoka (Tanja Konsbruck) e jelentkezési lap alapján kiállítja és megküldi a számlát. Amikor a számla egyenlítődik, csakis akkor lesznek postázva a zarándokcsomagok, melyekben megtalálhatóak a zarándokkendők is. A zarándokkendő pedig elengedhetetlenül szükséges a programon (fesztivál és pápai kihallgatóas) való részvételhez. Olyan mint egy belépő. A csomagokat legkésőbb július elején postázza a egy németországi műhely.

*Required fields

Coetus Internationalis Ministrantium   ⋅   www.minis-cim.net