Pèlerinage international à Rome 2015 pour servants et servantes d'autel

Informations en français »

Le logo est disponible en téléchargement.

D’autres renseignements concernant le pèlerinage seront communiqués en janvier 2015.

Nemzetközi Ministráns Zarándoklat
Rómába 2015

Tájékoztatás magyarul »

A logó ingyenes letöltése.

Részletesebb tudnivalókkal a zarándoklatról 2015 januárjában jelentkezünk.

Międzynarodowa Pielgrzymka Ministrantów Rzym 2015

Informacje w języku polskim »

Darmowe pobieranie logo.

Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na pielgrzymkę w styczniu 2015 mamy

Internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom 2015

Deutsch Informationen »

Das Logo ist kostenlos zum Download.

Weitere Informationen zur Wallfahrt im Januar 2015.

Pellegrinaggio Internazionale dei Ministranti a Roma 2015

Informazioni in italiano »

Il logo è da scaricare gratuitamente.

Maggiori informazioni sul pellegrinaggio a Gennaio 2015.